Faktoring dla firm: korzyści i zastosowanie

Faktoring to pojęcie, które często pojawia się w kontekście finansów i działalności przedsiębiorstw. Niemniej jednak czym tak de fakto jest faktoring i w jaki sposób może być użyteczny dla firm? Postaramy się wyjaśnić to zagadnienie w sposób neutralny i informacyjny, bez reklamowania żadnych konkretnych usług czy firm.

Definicja faktoringu

Faktoring to finansowa usługa, która polega na przekazaniu przez firmę swoich należności od klientów do specjalistycznej instytucji finansowej, zwanej faktorem.

Faktor przejmuje te należności od przedsiębiorstwa i w zamian za to wypłaca mu środki pieniężne, zazwyczaj w wysokości częściowej wartości tych należności. Następnie faktor para się odzyskiwaniem długów od klientów firmy.

Jak funkcjonuje faktoring?

Firma, która korzysta z faktoringu, przekazuje faktorowi swoje nieuregulowane faktury. Faktor przeprowadza weryfikację tych faktur i wypłaca przedsiębiorstwu część ich wartości, zazwyczaj od 70% do 90%. Pozostała część zostaje zatrzymana jako zabezpieczenie na wypadek ewentualnych problemów z odzyskaniem długu od klienta firmy. Po otrzymaniu środków, firma może je wykorzystać na obowiązujące potrzeby finansowe, tj. opłacenie dostawców czy inwestycje.

Korzyści z korzystania z faktoringu

Faktoring ma kilka bardzo istotnych korzyści dla firm. Po pierwsze, umożliwia on na poprawienie płynności finansowej przedsiębiorstwa, gdyż firma otrzymuje środki pieniężne za swoje faktury od razu, bez konieczności czekania na termin zapłaty przez klientów. To może być szczególnie ważne w sytuacji firm, które mają spore opóźnienia w regulowaniu płatności przez klientów.

Po drugie, faktoring pozwala firmie skoncentrować się na swojej głównej działalności, a nie na odzyskiwaniu długów. Faktor przejmuje to zadanie, co może oszczędzić firmie sporo czasu i energii.

Podsumowanie

Faktoring to usługa finansowa, która może być przydatna dla firm w poprawie płynności finansowej i ochronie przed ewentualnymi rozterkami z odzyskaniem długów od klientów. Jest to narzędzie, które może być stosowane przez różnego rodzaju przedsiębiorstwa, niezależnie od ich wielkości czy branży. Jednak przed zdecydowaniem się na faktoring, warto z dużą uwagą analizować propozycję faktora i porównać ją z innymi dostępnymi opcjami finansowania.

Więcej: faktoring właściwy.