Faktoring – wyjaśnienie

Faktoring to metoda finansowania, która daje możliwość przedsiębiorstwom sprzedaż swoich faktur z zaległymi płatnościami do specjalnych firm, nazywanych faktorami. Faktorzy wykupują te faktury od firm za określoną kwotę, która zazwyczaj wynosi około 80-90% ich wartości nominalnej. Następnie faktorzy zajmują się odzyskiwaniem długu od klientów firm, które wystawiły faktury.

Po odzyskaniu zupełnej wartości faktury, faktorzy zwracają pozostałą kwotę firmie, pomniejszoną o swoją prowizję.

Faktoring to popularna metoda finansowania, która daje firmom szybki dostęp do środków pieniężnych. Przedsiębiorstwa mogą w ten sposób pozyskać środki finansowe na swoje bieżące potrzeby finansowe, tj. opłacenie pracowników, zakup surowców czy rozpoczęcie nowych projektów. Ponadto faktoring pozwala firmom uniknąć kosztów i ryzyka związanego z odzyskiwaniem zaległych płatności od klientów.

Faktoring może być też korzystny dla firm, które mają problemy z płynnością finansową lub nie mają wystarczającego zabezpieczenia, by zyskać tradycyjny kredyt. W takiej okoliczności faktoring może być bardziej korzystny niż kredyt, ponieważ nie wymaga przedstawiania zabezpieczeń ani udokumentowania historii kredytowej.

Istnieją różne formy faktoringu, w tym faktoring z regresem i faktoring bez regresu. W sytuacji faktoringu z regresem, faktor ma prawo żądać zwrotu pieniędzy od firmy, jeżeli już nie uda mu się odzyskać zaległego długu od klienta firmy. Faktoring bez regresu oznacza, że faktor jest całkowicie odpowiedzialny za odzyskiwanie zaległych płatności od klientów i nie ma prawa żądać zwrotu pieniędzy od firmy.

Warto zauważyć, że faktoring nie jest bez wad. Faktorzy pobierają prowizję za własne usługi, co może wpłynąć na marżę firm. Ponadto, niektóre firmy mogą obawiać się, że sprzedaż swoich faktur może wpłynąć negatywnie na ich reputację. Ale, faktoring jest nadal popularną i efektywną formą finansowania dla wielu firm.

Warto zobaczyć: faktoring dla firm.