Jak przechowywać substancje łatwopalne

Firmy, które potrzebują składować materiały niebezpieczne muszą wynająć magazyn chemiczny. To specjalne miejsce, w którym można składować materiały niebezpieczne, takie jak ciecze zapalne, czy żrące lub gazy łatwopalne. Materiałów niebezpiecznych nie wolno składować w zwykłych halach magazynowych mając na uwadze na ich charakterystykę.

Niewiele firm posiada swoje magazyny, które spełniałyby wszystkie niezbędne wymogi, dlatego zazwyczaj składuje niebezpieczne substancje w zewnętrznym magazynie. Skład materiałów niebezpiecznych przeznaczony jest jedynie na takie materiały. Nie można w nim równocześnie przechowywać innych rzeczy. Sposób oznakowania takiego składowiska określa ustawa. Musi ono być pilnie strzeżone i oznakowane tak, aby nikt powołany nie otwierał ich bez zabezpieczeń. Pracownicy magazynu przechodzą wiele szkoleń, w trakcie których dowiadują się, w jaki sposób obchodzić się z niebezpiecznymi materiałami i jak dbać o swoje bezpieczeństwo w pracy. Mają specjalne stroje ochronne, dzięki którym minimalizują ryzyko zawodowe. Praca w takim magazynie może być dość wyczerpująca, ale jednocześnie się opłaca. Magazynierzy w magazynach chemicznych zarabiają znacznie więcej niż w tradycyjnych magazynach, niemniej jednak też ich praca wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. W magazynach chemicznych wykorzystuje się wiele zabezpieczeń, dzięki którym można na bieżąco monitorować ich zawartość. Prócz tradycyjnego monitoringu są to czujniki, które mierzą parametry gazowe tak, ażeby usunąć ewentualny wyciek materiałów składowanych.

Więcej: skład materiałów niebezpiecznych.