Na jakiej zasadzie działa infolinia telefoniczna?

Działania marketingowe prowadzone w ramach rozmów telefonicznych , a oprócz tego telesprzedaż sprawiły, że telefon stał się jednym z popularniejszych narzędzi stosowanych w marketingu bezpośrednim. Wraz z rozwojem telemarketingu pojawiła się taka usługa, jak infolinia.

Czym jest infolinia i w jaki sposób korzystają z niej przedsiębiorstwa?
Infolinia to bezpłatny numer telefonu, pod który klienci firmy mogą dzwonić w celu uzyskania potrzebnych im informacji. Infolinia z perspektywy przedsiębiorstwa może być idealnym uzupełnieniem dla istniejącej już sieci sprzedaży, świetnie testuje się też w obowiązującej obsłudze nabywców, którzy mogą tu wyszukać fachową pomoc i korzystać z rady pracownika firmy.
Infolinia może być zakładana z różnorakich powodów, może też służyć różnym celom. Najczęściej pełni ona rolę informacyjną, zaś zatrudnione w tym dziale osoby mają udzielać swym rozmówcą niezbędnych im informacji na zagadnienie produktu lub usługi oraz sposobu ich zakupu. Infolinia sprzyja też w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy. Te przedsiębiorstwa, które korzystają z takiego narzędzia, są odbierane jako przedsiębiorstwa troszczące się o swych nabywców. A to bardzo na prawdę istotna sprawa. Infolinia pozwala nabywcom firmy na składanie zamówień oraz zgłaszanie reklamacji. Dzięki niej przedsiębiorstwo może efektywnie rozwijać swą podstawę danych, pozyskując dane ewentualnych kontrahentów, bądź także rozszerzając swoją edukację na zagadnienie tych, którzy już są jego klientami. Jak pokazuje praktykę, dobrze prowadzona infolinia poprawnie kontroluje się jako uzupełnienie innych działań marketingowych prowadzonych w ramach konkretnych akcji reklamowych.