OC sprawcy – odszkodowanie

Powinniśmy sobie zdawać sprawę, że częstokroć mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie od firm ubezpieczeniowych. Są to przykładowo sytuacje, w których bliska nam osoba, przykładowo członek najbliższej rodziny, poniosą śmierć w wyniku zdarzenia drogowego. Odszkodowanie za śmierć matki, ojca czy dziecka powinno być wypłacane przez firmę ubezpieczeniową, w której ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej ma wykupione sprawca zdarzenia.

Rekompensata za wypadek drogowy – co należy wiedzieć?
Szczególnym rodzajem takiej rekompensaty jest zadośćuczynienie a także odszkodowanie za wypadek śmiertelny, a więc wypadek, w którym bliska nam osoba poniosła śmierć. Rekompensata finansowa dla najbliższych takiej osoby powinna być wypłacona przez firmę ubezpieczeniowa, w której polisę wykupioną ma sprawca zdarzenia, a więc np wypadku drogowego. Niestety zdarza się w pewnych sytuacjach, że sprawca wypadku nie ma wykupionego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, a wtedy o odszkodowanie a także rekompensatę powinno się zwracać się wprost do ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego, który przyjmuje obowiązki firmy ubezpieczeniowej. Trzeba zaznaczyć, że zadośćuczynienie po wypadku komunikacyjnym to nie to samo co odszkodowanie. Zadośćuczynienie to jednorazowa wypłata pieniędzy na rzecz osób najbliższych osobie zmarłej w wyniku przykładowo wypadku drogowego. Jest to rekompensata finansowa, która ma wyrównać straty moralne a także krzywdy. Odszkodowanie z oc sprawcy wypadku śmiertelnego powinno być wypłacane analogicznie jak zadośćuczynienie przez firmę ubezpieczeniową.

Dodatkowe informacje: adwokat od odszkodowań.