Pokoje w domu opieku

Jeżeli już szukasz dla siebie miejsca, w którym spokojnie spędzisz starość, sprawdź, dostępne w okolicy placówki pod względem prawnym. Każdym dom spokojnej starości musi posiadać zgodę wojewody na prowadzenie działalności. U wojewody dowiesz się też, czy pojawiały się jakieś skargi pensjonariuszy i czy prowadzone były postępowania sprawdzające.

To istotne, bo w końcu pragniesz zaufać ludziom, którzy tam pracują i powierzyć im własne zdrowie i życie wtedy, kiedy już nie będziesz sam w stanie się sobą zająć. Poza tym, o czym nie zawsze mówi się w ogłoszeniach, sprawdź, czy placówka opiekuńcza zapewnia opiekę nad osobami starszymi do śmierci, czy w sytuacji gdy zachorują i będą leżeć już nie mogą być w ośrodku. Istotne jest również to, czy w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ośrodek nie zażąda dodatkowych opłat, bo musi więcej czasu poświęcić na opiekę. W wielu ośrodkach przyjmowani są jedynie samodzielni seniorzy. W chwili, gdy zaczynają cierpieć, na przykład. na demecję, to rodzina musi poszukiwać dla nich innego miejsca pobytu. W ośrodku powinien być dostępny jadłospis. Sprawdź, co serwuje się seniorom do jedzenia i czy mogą liczyć na specjalną dietę w sytuacji, gdy jej potrzebują. Chodzi o dietę dla osób z cukrzycą lub otyłych, które muszą przemienić swój tryb życia i jadłospis. Sprawdź intencja dnia placówki, czy możesz wyjeżdżać na kilka dni i do chce wychodzić. W większości ośrodków nie ma z tym żadnego kłopotu, bo dom opiekuńczy traktowany jest jak hotel. Seniorzy mogą w nim przebywać wtedy, kiedy chcą i wychodzić jak im się podoba.

Więcej informacji: opieka całodobowa płońsk.