Pomiary termowizyjne – dron

Z pewnością każdy z nas słyszał o dronach, czyli bezzałogowych statkach powietrznych. Powinniśmy mieć świadomość, że są to nie tylko i wyłącznie urządzenia służące do rozrywki, ale także statki wykorzystywane do specjalnych inspekcji lotniczych, które dotyczą przykładowo pomiarów termowizyjnych różnorakich obiektów, jak także sieci ciepłowniczych czy farm fotowoltaicznych. Inspekcje wizyjne z drona to źródło cennych informacji a także danych cyfrowych, które pozwalają między innymi na namierzanie wad konstrukcyjnych różnorakich obiektów.

Dlaczego stosuje się drony do inspekcji?
Głównie dlatego, że bezzałogowe statki powietrzne to rozwiązanie bezpieczne, które nie naraża żadnego pracownika na utratę zdrowia czy życia. Coraz częściej inspekcje dotyczą obiektów trudnodostępnych albo nawet grożących zawaleniem, dlatego niewskazane jest posyłanie tam pracowników. Bezpieczniejszym rozstrzygnięciem w takiej sytuacji jest zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych, które wyposażone są w profesjonalne rozwiązania, które pozwalają bardzo szybko i bezpiecznie zbierać niezbędne dane cyfrowe. Inspekcje termowizyjne dronem pozwalają w głównej mierze na wykrywanie awarii sieci ciepłowniczych, jak też wykrywanie mostków termicznych w dachach czy ociepleniach budynków. Jest to sposób skuteczny a także bezpieczny, który wykorzystywany jest również przy inspekcji termowizyjnej obiektów takich jak napędy wiatrowe, anteny nadawcze, magistrale telekomunikacyjne czy wieże radiowe. Termowizja dron jest zatem rozstrzygnięciem bezpiecznym i pozwalającym na zbieranie precyzyjnych danych.

Więcej: Pomiary termowizyjne dronem.