Przepisy o restrukturyzacji

Postępowanie restrukturyzacyjne siedlce polega na tym, ażeby przedsiębiorstwo, które jest w trudnej sytuacji mogło porozumieć się z wierzycielami i w zgodnie ze własnymi widokami na nadchodzące lata spłacać zadłużenie. Firma, która przeprowadza takie postępowania zwykle jest kancelarią prawną albo prawno podatkową. Dzięki znajomości przepisów pomaga pozbyć się długu i uregulować prawnie sposób jego spłaty.

Wiele firm nie ma świadomości tego, że restrukturyzacja siedlce jest dla nich szansą na to, aby pozbyć się zadłużenia. Dlatego tak ważne jest budowanie świadomości przedsiębiorców, że istnieją takie osoby jak doradcy restrukturyzacyjni, którzy pomagają pozbyć się zadłużenia i renegocjować niekorzystne dla firmy umowy. Każda firma przed ogłoszeniem upadłości powinna zasięgnąć opinii specjalisty i sprawdzić, czy możliwe jest w jej wypadku uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne siedlce. Z tego rozwiązania każdy przedsiębiorca może skorzystać jedynie raz. Zostało ono wprowadzone w 2020 roku w związku z tym, że przez pandemię wiele przedsiębiorstw stawało w obliczu bankructwa. Zasadniczym warunkiem, który musi spełnić każda firma, która preferuje z niego skorzystać jest niewypłacalność albo zagrożenie niewypłacalnością. Takie postępowanie wszczynane jest bez udziału sądu, czyli odpadają koszty sądowe. Potrzebne jest wyłącznie oświadczenie dłużnika i obwieszczenie go w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd w żaden sposób nie wpływa na decyzję o podjęciu restrukturyzacji, ale w sytuacji gdy postępowanie będzie nadużywane, możliwe jest postępowanie sądowe względem dłużnika.

Więcej informacji: uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne siedlce.