Środki restrukturyzacyjne

W przypadku zagrożenia niewypłacalnością należy podjąć bezzwłocznie działania, które pozwalają zachować status prawny gospodarstwa rolnego lub innego podmiotu gospodarczego. W tym celu warto korzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, która zapewnia audyt prawny, finansowy a także organizacyjny gospodarstwa, jak również zaplanowanie a także wdrożenie odpowiednich działań restrukturyzacyjnych.
Jak uchronić się przed upadłością?
Przede wszystkim powinno się zaznaczyć, że działania restrukturyzacyjne są sposobem, by uchronić gospodarstwo rolne przed procesem upadłościowym.

Jest to forma ochrony majątku. Warto również wspomnieć, że postępowanie restrukturyzacyjne obejmuje między innymi negocjacje z wierzycielami, które dotyczą między innymi umorzenia odsetek lub wydłużenia okresu spłaty zobowiązań majątkowych. Celem działań restrukturyzacyjnych jest przywrócenie płynności finansowej gospodarstwo rolnemu, dzięki zastosowaniu środków restrukturyzacyjnych. Warto dodać również, że doradztwo restrukturyzacyjne daje możliwość skorzystania z różnych form pomocy, które obejmują w głównej mierze kredyty, dotacje, pożyczki czy subwencje. W pierwszej kolejności przeprowadzona jest szczegółowa analiza stanu finansowego gospodarstwa, co daje możliwość określić dalszą strategię działania. Obejmuje to w głównej mierze weryfikację dokumentów, takich jak umowy kredytowe, jak też umowy z partnerami biznesowymi. Dalszym etapem jest opracowanie strategii postępowania naprawczego. Warto dodać również, że do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego potrzebny jest poprawnie wypełniony wniosek z załącznikami.

Zobacz: postępowanie restrukturyzacyjne.