Uprawnienia w branży budowlanej

Jeżeli chcemy zdobyć dodatkowe uprawnienia w branży budowlanej, to powinniśmy zapisać się na egzamin na uprawnienia budowlane, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. Termin egzaminu jest tożsamy dla wszystkich zlokalizowania, a przy tym składa się z dwóch części, a mianowicie egzaminu pisemnego oraz egzaminu ustnego zdawanego przed komisją kwalifikacyjną.
Co warto mieć świadomość tego na temat egzaminu na uprawnienia w branży budowlanej?
Przede wszystkim osoby, które pragną poszerzyć własne kompetencje i uzyskać dodatkowe uprawnienia w branży budowlanej powinny mieć świadomość, że do egzaminu na uprawnienia budowlane mogą podejść jedynie osoby, które spełniają kryteria ustalone w przepisach budowlanych.

Te kryteria dotyczą odpowiedniego tytułu zawodowego, średniego bądź również wyższego, jak też posiadania stosownie długiego stażu w branży budowlanej na przykład w biurze projektowym czy też na placu budowy. Osoby, które spełniają te wymogi, mogą zapisać się na sesję egzaminacyjną. Pamiętajmy też o tym, że uprawnienia budowlane mogą być wydawane w formie bez ograniczeń, jak też ograniczonej do typowych niedużych budynków, szczegóły znajdziemy w przepisach prawa budowlanego. Przed przystąpieniem do egzaminu pozostaje nam jeszcze wybrać odpowiednią specjalność, ponieważ uprawnienia dzielą się na uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, ale w obrębie nich wyróżniamy jeszcze szereg specjalności, np specjalność instalacyjną, inżynieryjną czy także konstrukcyjno-budowlaną.

Warto sprawdzić: uprawnienia budowlane.