Zharmonizowanie zmysłów

Integracja sensoryczna to proces przetwarzania informacji sensorycznych przez mózg w sposób, który pozwala nam adekwatne reagowanie na bodźce z otoczenia. Dzięki temu procesowi jesteśmy w stanie dopasować własne zachowanie do zmieniających się sytuacji a także z ogromnym skutkiem funkcjonować w codziennym życiu. W tym artykule omówimy, czym jest integracja sensoryczna i jakie znaczenie ma dla naszego rozwoju.

Integracja sensoryczna tyczy się przetwarzania informacji zmysłowych, takich jak dotyk, wzrok, słuch, smak, zapach oraz równowaga i propriocepcja, czyli wiedza o położeniu własnego ciała w przestrzeni. Proces ten odbywa się w mózgu i umożliwia nam dopasowanie naszej reakcji do sytuacji oraz efektywne funkcjonowanie w środowisku. Dzięki integracji sensorycznej jesteśmy w stanie z dobrym skutkiem poruszać się w przestrzeni, rozpoznawać obiekty oraz odróżniać dźwięki i kolory.

Najważniejszą rolą integracji sensorycznej jest zapewnienie właściwej regulacji stanu pobudzenia i wrażeń. Osoby, u których proces integracji sensorycznej jest zaburzony, na prawdę bardzo często mają problemy z kontrolą własnego stanu emocjonalnego, oraz reagują nieadekwatnie na bodźce z otoczenia. Mogą posiadać trudności z koncentracją, koordynacją ruchową, a także z rozpoznawaniem i interpretacją zmysłowych informacji.

Zaburzenia integracji sensorycznej mogą występować u dzieci a także dorosłych. U dzieci objawy zaburzeń integracji sensorycznej zazwyczaj objawiają się jako nadwrażliwość lub niedowrażliwość na bodźce zmysłowe, np. trudności w jedzeniu niektórych potraw, awersja do określonych barw albo dźwięków, za duże lub zbyt małe zainteresowanie zabawami sensorycznymi. U dorosłych zaburzenia integracji sensorycznej mogą prowadzić do trudności w funkcjonowaniu zawodowym, społecznym i osobistym.

W terapii zaburzeń integracji sensorycznej stosuje się różnorodne techniki, takie jak sensoryczna integracja, stymulacja proprioceptywna, terapia okołoukładowa, terapia ruchem rozwojowym czy trening integracji słuchowej. Celem terapii jest poprawa zdolności adaptacyjnych a także poprawa funkcjonowania w powszechnym życiu.

Podsumowując, integracja sensoryczna jest ważnym procesem przetwarzania informacji zmysłowych, który umożliwia nam adekwatne reagowanie na bodźce z otoczenia oraz efektywne funkcjonowanie w zwyczajnym życiu.

Więcej informacji: integracja sensoryczna Łódź.