Jak zdobyć awans – uprawnienia budowlane

Branża budowlana charakteryzuje się dynamicznym rozwojem, dlatego warto inwestować w kursy oraz szkolenia poszerzające zakres uprawnień. Trzeba jednakże pamiętać, że uprawnienia budowlane można uzyskać wyłącznie i jedynie poprzez zdanie egzaminu, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa.
Uprawnienia w biznesie budowlanej – co warto mieć świadomość tego?
Głównie aby podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane, powinno się spełniać kilka kluczowych warunków, które określone są w przepisach prawa budowlanego.

Te zasady dotyczą wykształcenia związanego z branżą budowlaną a także praktyki w branży budowlanej. Wyłącznie osoby spełniające te kryteria mogą zapisać się na egzamin, które organizowany jest w różnorakich lokalizacjach w tym samym czasie. Egzamin na uprawnienia budowlane ma postać testu a także egzaminu ustnego zdawanego przed komisją kwalifikacyjną Izby inżynierów. Wyłącznie pozytywne zdanie obu części daje możliwość zyskanie uprawnień budowlanych w określonej specjalności. Ogólnie rzecz ujmując uprawnienia w budownictwie dzielą się na dwie podstawowe kategorie, a mianowicie uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych oraz uprawnienia do projektowania. W obrębie tych dwóch dziedzinie charakteryzuje się kilka specjalności, takich jak specjalność instalacyjna, specjalność inżynieryjna konstrukcyjno-budowlana czy architektoniczna. Poszczególne specjalności dzielą się także na konkretne podkategorie, tj. specjalność inżynieryjna mostowa, kolejowa, wyburzeniowa czy hydrotechniczna. Specjalność instalacyjna dzieli się na elektroenergetyczną, cieplną, wentylacyjną czy gazową.

Warto sprawdzić: uprawnienia budowlane.