Korzyści z posiadania uprawnień budowlanych

Aby zwiększyć sposobności zatrudnienia warto podnosić kwalifikacje i zdobywać nowe umiejętności. Oczywiście takim sposobem w branży budowlanej są uprawnienia budowlane. Taki rodzaj uprawnień podnosi atrakcyjność pracownika na rynku pracy a także daje możliwość na zdobycie awansu, co wiąże się z wyższą pensją.

Nie jest zatem zaskoczeniem, że coraz więcej osób decyduje się na rozszerzenie swoich kwalifikacji poprzez zdobycie odpowiednich uprawnień.
Jak zdobyć uprawnienia budowlane?
Na samym początku powinno się zaznaczyć, że uprawnienia budowlane mogą być zdobyte jedynie przez osoby spełniające określone warunki. Dotyczą one tytułu zawodowego kierunkowego oraz stosownie długiego stażu na budowie. Wyłącznie kandydaci spełniający te dwa warunki mogą przystąpić do egzaminu na uprawnienia, który organizowany jest przez Polską izbę Inżynierów Budownictwa. Egzamin taki składa się z dwóch etapów. Pierwszy stopień to część testowa, składająca się z pytań zamkniętych z trzema możliwymi odpowiedziami. Po pozytywnym zdaniu tej części można przystąpić do dalszej, czyli egzaminu ustnego zdawanego przed komisją kwalifikacyjną. Pozyskanie pozytywnych wyników z obu części oznacza zdobycie uprawnień budowlanych w określonej specjalności. Powinno się podkreślić, że uprawnienia budowlane dotyczą projektowania albo kierowania pracami budowlanymi. Te 2 kategorie dzielą się na wiele specjalności. Do najpopularniejszych należy specjalność architektoniczna jak również Inżynieryjna, w obrębie której charakteryzuje się specjalność mostową, drogową, kolejową, wyburzeniową oraz hydrotechniczną.

Dodatkowe informacje: uprawnienia budowlane.