BHP – kursy

Zgodnie z bieżącymi przepisami prawa pracodawca ma obowiązek zagwarantować swoim pracownikom szkolenia z zakresu bezpieczeństwa a także higieny pracy. Powinno się zaznaczyć, że szkolenia bhp przeprowadzane oraz przygotowywane są przez profesjonalne firmy, które dysponują wykwalifikowaną kadrą instruktorów jak również odpowiednio dobranymi materiałami szkoleniowymi a także dydaktycznymi.
Co warto mieć świadomość tego na temat szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy?
Głównie musimy mieć świadomość, że obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom bezpiecznych warunków pracy.

Nowy pracownik nie może być dopuszczony do stanowiska pracy jeżeli nie przeszedł szkolenia wstępnego. Warto zdawać sobie sprawę o tym, że szkolenie bhp może być przeprowadzane między innymi w postaci instruktażu. Podstawowym zadaniem takiego szkolenia jest zapoznanie uczestników z informacjami dotyczącymi przepisów z zakresu bhp, ale również podnosić ich świadomość z zakresu bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku. Jeżeli chodzi o szkolenia wstępne to obejmują one zarówno instruktaż ogólny jak również stanowiskowy. W sytuacji instruktażu ogólnego uczestnik zapoznaje się z podstawowymi przepisami kodeksu pracy regulaminem pracy, ale również zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy bieżącym w danym zakładzie pracy. Warto dodać o tym, że szkolenia bhp Warszawa to także szkolenia z zakresu udzielania przedmedycznej pierwszej pomocy jak też szkolenia przeciwpożarowe. Warto takie szkolenia oddać w ręce doświadczonych fachowców z zakresu bhp.

Zobacz także: szkolenia bhp Warszawa.